fbpx

 


Istandsetting av vinduer, Bymuseet i Levanger, Nord-Trøndelag

Embetsmannsgården Brusve skal framstå som et fullverdig kulturminne som fortsatt er i  bruk takket være omtenksom restaurering og forvaltning. Eller som tidligere fylkeskonservator Kolbein Dahle skrev: «Hovedbygningen på Brusve står for meg som eit av dei arkitektonisk sett mest heilstøypte storgardsførebilete for dei mange og fine låner som vart bygde på trønderske gardar på 1800-talet».

Kulturminner for allmennheten:
Brusve gård er museets storstue, og blir i tillegg brukt til utleie til ulike arrangementer. Bygningen utgjør et viktig bidrag til distriktets historie som en godt bevart trønderlån.

Kompetanseoverføring:

  • Praktisk opplæring av istandsetting av vinduer.
  • Utvendig maling på dugnad.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 30 000 kr