fbpx

 


Istandsetting av båtbyggeri ved Hemnesberget i Nordland.

Egil Larsens Båtbyggeri er et av en rekke båtbyggerier, større og mindre ved Hemnesberget i Hemnes kommune. Båtbyggeriet er satt opp av lemmer fra tyskerbrakker. Bygningen rommer maskiner og verktøy fra hele bygningens historie.

Bygget er i dårlig teknisk stand. Det er behov for oppjekking av bærende konstruksjon, istandsetting av fundamenter, syller, kledning og vinduer og forsterkning av takkonstruksjon.

Kulturminner for allmennheten: 
Hemnes kommune har en rik historie rundt båtbygging.  Båtbyggeriet skal benyttes i formidling av lokalhistorie i samarbeid med Helgeland Museum. 

Kompetanseoverføring:
Kurs i håndverk som lafting, båtbygging, mm.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 40 000 kr