fbpx

Flere av de gamle industribyggene langs Akerselva er bygget om til moderne leiligheter. I disse ombygningsprosessene er flere av de gamle fabrikkpipene bevart, som viktige tidsvitner på industrien som tidligere preget områdene langs elva. En av disse pipene skal nå restaureres.

Kulturminner for allmennheten:    
Bygget ligger ved Akerselva og pipa rager høyt over hustakene med godt innsyn fra alle kanter.

Kompetanseoverføring:  
Restaureringsarbeidene vil dokumenteres og publiseres i ulike kanaler. Det er med dette ønske om å formidle prosessen og kunnskapene om riktig restaurering til andre eiere av fabrikkpiper.  

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2019: 100 000,-