fbpx

Gjennomført kurs i vindusrestaurering på Folkvang ungdomshus

Folkvang kurs2

I storsalen på Folkvang ungdomshus ble det 20.-21.mai holdt kurs i vindusrestaurering. Kurset var et introduksjonskurs med tanke på rekruttering, og målet var å gi en innføring i emnet. 

I etterkant av kurset har det blitt arbeidet med istandsetting av vinduer på dugnad.

Folkvang kurs1        Folkvang kurs3