fbpx

Husmannstua i Horgenhagen er en av få bevarte små husmannsstuer på Romerike og har en høy lokal verneverdi. Eier er med i nettverket Kulturminnebøndene i Fenstad som driver formidling av bygningsvern og kulturhistorie. 

Det er behov for å skifte en del bunnstokker grunnet hussopp og råte.

Kulturminner for allmennheten:  
Stua benyttes ved kurs, kåserier og ekskursjoner.

Kompetanseoverføring:  
Skoleklasser fra lokale videregående skoler, avdeling Byggfag, skal være med på istandsetting av bunnstokkene.
I forbindelse med kulturarrangementet Vegalangs i Vormadalen vil det ble gitt et eget program om husmannsvesenet og bebyggelse på plassene. Stua i Hørjehagan vil bli en viktig del av dette programmet, der en vil vise åssen sopp- og råteskader utbedres etter antikvariske prinsipper.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2019: 44 000,-