fbpx

Losbåten L/S Nøtterøy

Losbåten L/S Nøtterøy
Dreving av skrog, Losbåten L/S Nøtterøy, Oslo

Frogner Kino

Frogner Kino
Restaurering av fasadedører, Oslo

Uthuset - Gamle Lillestrøm

Uthuset - Gamle Lillestrøm
Vern og formidling - Skedsmo, Akershus

Auli mølle

Auli mølle
Istandsetting av Auli Mølle, Nes Akershus

Årnes gård, uthus/fengsel

Årnes gård, uthus/fengsel
Istandsetting av uthus/fengsel Nes, Akershus

Teglsteinsfjøs, Huser gård

Teglsteinsfjøs, Huser gård
Istandsetting av Teglsteinsfjøs, Nes, Akershus

Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening
Istandsetting av lensekar, Sørum i Akershus

Smie på Holen gård

Smie på Holen gård
Istandsetting av smie i Ullensaker, Akershus

Den Kildalske lekestue

Den Kildalske lekestue
Istandsetting av lekestue i Oslo

Ventebu ved Spro brygge

Ventebu ved Spro brygge
Istandsetting av ventebu på Nesodden i Akershus

Murer på Vøienvolden gård

Murer på Vøienvolden gård
Istandsetting av et tørrmurt veifar som går gjennom eiendommen på Vøienvoldengård på Sagene i Oslo