fbpx

 

Oppdatering i saken: 

Første etasje ferdig! 

Nytt tilskudd 2017:  Fra å ha istandsatt vinduer og dører i 1.etasje, får Konservativen nå nytt tilskudd og starter arbeidene i den erverdige festsalen i 2.etasje. Videre skal det lages en oppdatert rapport på grunnlag av Jon Brænnes rapport fra 1990-tallet.

Deler av malejobben vil bli satt bort til profesjonelle. Noe av arbeide vil gjøres på dugnad, og planlegges utført som kurs i Studieforbundet kultur og tradisjon. Det skal lages en "skoledag" om fargelære med elever fra barneskolen i byen, noe som også vil kunne gi PR rundt prosjektet. 

Innvilget tilskudd fra Kulturminner for alle: 200 000 kr   

Snart igang med oppussingsarbeidet 

Kurs i tradisjonell maling + Innslag på NRK 21. mars

 


Istandsetting av interiør ved Konservativen som er et av Norges eldste forsamlingslokaler.

Huset er bygd etter en bybrann i 1759, og var fra slutten av 1700-tallet lokale for en av byens herreklubber. Etter flere års forfall overtok kommunen på 1980-tallet og reddet bygningen ved å sette den i stand utvendig og reparere taket. Det er oppført i tømmer gjennom forskjellige tidsepoker, har stor forsamlingssal i andre etasje og mindre rom i første etasje. Bygningen eies i dag av Halden kommune, men benyttes som møtelokale av forskjellige foreninger, bl.a. Fortidsminneforeningen Østfold avdeling og Fortidsminneforeningen Halden lokallag.

Kulturminner for allmennheten:
Kulturhus for byen! Flere foreninger er involvert, i tillegg til Fortidsminneforeningen er også Kunstforeningen og litteraturforeningen i dag brukere av huset til enkelte møter og utstillinger, samt Foreningen Haldens Minder.

Kompetanseoverføring:
Mange er involvert og vil vise at det skjer noe positivt med dette «glemte» huset.

  1. Fylkeskonservatoren vil være aktiv deltager (en av arkitektene/antikvarene bor et kvartal bort og stiller også opp på dugnad, den andre har fortid som restaureringshåndverker og lager planene for vinduene).
  2. En av byens tradisjonsrike trevarefabrikker tar jobben med å produsere varevinduene. De har erfaring fra å jobbe i samarbeid med antikvariske myndigheter.
  3. Fortidsminneforeningens medlemmer gjør mye av jobben på dugnad (montering av vinduene, maling av dørene)
  4. Rødsberg ungdomsskoles valgfaggruppe i lokalhistorie involveres også i det praktiske arbeidet under ledelse av skolens lærere og Fortidsminneforeningens medlemmer. Skolen ligger to kvartaler ovenfor Konservativen.

Nettside: Konservativen.no

 Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 38 000 kr