fbpx
 
Oppdateringer i saken:
 
Påmelding til kurs i Tjærebrenning på Voss er åpnet : Tjærebrenningskurset skal holdes på Rongastova på Voss fra 24.-27.august. Kurset avholdes i samarbeid med Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger, og gjennomføres med støtte fra Kulturminner for Alle.
 
Kurs i tjærebrenning: Påmeldinsinformasjon
 

Kurs i tjærebrenning, Voss, Hordaland.

Ullestadbua er antakelig oppført omkring 1740 som lager kjøttmat og melkeprodukter. Bua stod opprinnelig på den gamle kapellangården i Ullestad på Voss, men måtte vike for utvidelse av jernbanen, og ble i 1913 flyttet inntil Lydvaloftet i Gullfjordungen.

Ullestadbua ble gitt som gave til Fortidsminneforeningen i 1906. Bygningsarkeologiske undersøkelser viser at bua trolig er bygget sammen med et eldhus. Eldhuset har hatt samme møneretning som bua.

Kulturminner for allmennheten:

  • til formidling
  • som møteplass på fremtidige bygningsvernkurs
  • naturlig stoppested på kulturminneløype
  • allmennyttige formål tilknyttet kulturminnevern og formidling av dette
  • Som fremvisningsbygg for skolebarn, møteplass for bygningsvernentusiaster med mer.

Kompetanseoverføring:
Arbeidene skal gjennomføres på  4 planlagte kurs vår-høst 2017. Kursene omfatter hele prosessen fra oppbygging av mile og fremstilling av tjære ved milebrenning. På det avsluttende kurset brukes tjæra til tjærebreing av Ullestadbua.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 182 200 kr