fbpx

Skogkurs i Pasvik

Rontigården har fått midler gjennom Kulturminner for alle og holder kurs i april. 

Varanger museum gjennom prosjektet Vardø Restored har gleden ved å invitere til kurs i tradisjonshandverk, uttak av tømmer med fokus på mate-rialkvalitet i Pasvik. Vi ønsker å utvikle kompetanse på tradisjonshåndverk og samtidig fokusere på nettverksbygging i Varangerområdet.

Målgruppe: Kurset er et ledd i utviklingen av tradisjonshåndverk i Finnmark, tidligere er det gjennomført kurs i vindusrestaurering og kurs i handskjæring av tømmer. Dette kurset vil være av interesse for håndverkere, sagbrukseiere og skogforvaltere.

Kursholdere: 
ARNE GRAVEN – Tradisjonshåndverker Karasjok
ODDMUND AARØ – Restaureringsteknikker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbieder
ANDREAS J KIRCHHEFER – Dendroøkolog ved UIT Tromsø
SIV KRISTI HOLMIN – Målselv Tradisjonshandverk AS

Diskusjonstemaer for kurset: 
Materialkvalitet, Vekstforhold, Dendrokronologi, Blinking, Tradisjonell hogst, Skjæring og stabling, Næringsmuligheter basert på ressurser. 
Kurset vil for øvrig tilpasses kursdeltageres forkunnskaper, ønsker og behov.

Kursinformasjon: 
19-21.04.2017
Svanhovd konferansesenter, i Pasvik

Kostnader: Det er ingen kursavgift, men deltagerne må selv betale for overnattingen.
1255 pr. overnatting, inklusiv mat.

Påmelding: Maria Skrydstrup email: maria.skrydstrup@varangermuseum.no mob: 916 49 862 Rasmus Skrydstrup mob: 917 12 518

Deltagerbegrensning: 20 personer
Svar innen: 31.03.2017

Endelig program er under utarbeidelse og sendes deltagere.