fbpx

 


Istandsetting av lita trønderlån, Inderøy, Nord-Trøndelag.

Lånå på Håggån er ei lita trønderlån på et småbruk som ligger idyllisk til med utsikt over Trondheimsfjorden. Deler av bygningen er trolig ei gammel husmannsstue fra 1827 som ble påbygd i 1901. Bygningen er laftet og kledd med rødmalt tømmermannskledning, 2-rams vinduer med tre i første etasje og to ruter i andre, bølgeblikktak med stukken spon under.

Småbruket på Håggån (Haugen) var opprinnelig fire husmannsplasser. På eiendommen ligger en gravrøys som ble utgravd i 1948. I haugen lå ei steinkiste med skjelettrester.

I 1969 kjøpte staten småbruket og i dag er området et statelig eid friområde. Området forvaltes av kommunen.

Kulturminner for allmennheten:

  • Åpne dager i samarbeid med lag og foreninger (museums- og historielaget, grendelaget).
  • Inderøyturer osv., foredrag.
  • Formidling i forbindelse med 6. klasses telttur, årlig.
  • Utstilling med tekst og bilder.
  • Utlån og leie av bygningen.

Kompetanseoverføring:

  • Kurs i å lage og male med komposisjonsmaling.
  • Kurs i sponstikking og sponlegging.
  • Kurs i vedlikehold av vinduer.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 150 000 kr