fbpx

Om kompetanseoverføringsprosjektet ”Oppdrag Hov stasjon”

Da har vi gjennomført ”Oppdrag Hov Stasjon”! Et prosjekt i samarbeid med Søndre Land ungdomsskole som varte fra 30. august til 8. november 2018 – 10 torsdager med 14 elever, 1 lærer og 2 ”stasjonsfolk”. Sammen har vi gjort første runde på istandsettingen av godslageret på Hov Stasjon. Under prosjektet har  elevene lært om bygningsvern, tradisjonshåndverk, materialvalg, verktøy og  arbeidsteknikker, HMS og arbeidsliv, dokumentering, rapportering og kulturminneforvaltning, og ikke minst Hov stasjons historie. Torsdag 8. november hold ”kranselag” med Søndre Land ungdomsskoles arbeidslivsfaggruppe. Da feiret vi at påbegynte arbeider er fullført og at godslageret er tett for vinteren med bål i stasjonshagen, hjemmelaget kraftsuppe, grillede pølser og solbærtoddy :)

”Oppdrag Hov Stasjon” fikk besøk fra Storting og Kommunestyret 01.11.18, og ble holdt foredrag om på Norsk håndverksinstitutts seminar om arbeidslivfag på Lillehammer 24.10.18.