fbpx

Istandsetting av enhetslåve Roverud Gård, Kongsvinger, Hedmark.

Roverud gård var Krongods fra tidlig 1600- tall. Dagens gårdsanlegg ble anlagt fra Hovedbygning 1798, utover tidlig 1800 tall, Enhetslåven, i sin nåværende form, fra tidlig1900 tall.

Kulturminner for allmennheten:
Låven ligger på privat gårdstun, men ligger sentralt ved innkjøring til bygda Roverud langs R205. Lokalbefolkning bruker privat vei over gårdstunet for å benytte turvei og tilgang til badeplass ved Glomma.

Kompetanseoverføring:
Kompetanseoverføringen sikter seg inn mot lokale håndverkere.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2018: 200 000 kr