fbpx

 


Rehabilitering av vinduer og interiør, Marker, Østfold.

Tyndelsrudtunet er ett av de eldste bevarte hele tunene i Østfold. Våningshuset og tømmerlåven med halmtak, og muligens stabburet, er fra slutten av 1700-tallet. Øststua er et laftet midtpipehus fra ca. 1836.

I 2012 startet restaureringen av Øststua. Stua hadde stått ubebodd i mange år og forfallet var kommet ganske langt da restaureringen begynte. Nå står vinduene og innvendig rehabilitering for tur.

Kulturminner for allmennheten:Bygningen er møtelokale for Venneforeningen og andre lag og foreninger. Den blir også brukt til utleie for andre arrangementer. 

Kompetanseoverføring:  Det skal holdes to kurs i vindusrestaurering i Øststua. Malermester Studsrud stiller som instruktør, og deltagere vil være både Venneforeningens medlemmer og andre. Det legges opp til formidling for besøkende.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 30 000 kr