fbpx

 Oppdatering i saken:

Det holdes kurs i vindusrestaurering på Vestre Bråte, lørdag 9.sept.

Nytt tilskudd i 2019 til fase 2 med restaurering av vinduer. Det skal også høvles kopier av originale listverk. Målgruppe for kurset er unge håndverkere.


Restaurering av vinduer, Hobøl, Østfold.

Vestre Bråte Bygdetun ser ut som det gjorde på slutten av 1800- tallet. Alle bygningene er meget godt vedlikeholdt, bortsett fra at en del vedlikehold på våningshuset nå er nødvendig.

Som bygdetun er Vestre Bråte spesielt i og med at det ikke består av bygninger som er flyttet dit, men er et opprinnelig og bevart gårdstun med bygninger, tun, hage og parkareal slik disse engang ble bygget. Hagen og parkarealet er anlagt og utviklet fra midten av 1500- tallet og fram til slutten av 1800-tallet.

Kulturminner for allmennheten: 
Bygdetunet er allment tilgjengelig og det er stiftelsens mål at Vestre Bråte skal bestå og driftes som et aktivt og levende bygdetun også i fremtiden. 

I sammenheng med bygdedagen vil nettverket av Vestre Bråtes brukere og venner bli invitert til kurs og dugnad. På bygdedagen vil det bli informert om vinduenes antikvariske verdi og om restaureringen. Både kurs og dugnader vil dokumenteres og formidles løpende i våre digitale plattformer + arrangementer som julemesse og bygdedag.

Kompetanseoverføring: 
Det er plan for kompetanseoverføring i form av dugnad og kurs i vindusrestaurering.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 35 000 kr 

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2019: 48 000,-