fbpx

Målsetninger

Målsetninger i prosjektet er:

  • Bidra til at færre kulturminner går tapt.
  • Styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker.
  • Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige.