fbpx

Dokumentasjonskurs - steinlåve på Veierland

Steinlåven er bygget av naturstein, formodentlig omkring år 1700. Den er del av et tidligere gårdstun med to gamle bolighus som i dag er fritidsboliger. Gårdstunet inngår i  et lokalt kulturmiljø sammen med et lokalt gjestgiveri for sjøfolk fra 1690-tallet. Kulturmiljøet ligger ved sjøen i Olsebakksundet som var havn for seilskuter fra 1500-tallet til sent 1800-tallet. Dette havneområdet er knyttet til skipsleden innover Tønsbergfjorden.

Låvebygning består av en fjøs-del i stein og en høyløe-del i laftet tømmer. Prosjektet omfatter restaurering av steinfjøset og gjenoppbygging av den laftede låven med autentisk byggeskikk, dvs. lokalt tømmer fra øya og samme håndverksteknikker som historiske foto og gjenværende bygningsdeler viser.

 Steinlåven                Steinlåven1      

  Steinlåven på 70-tallet                                                    Steinlåven i dag

 

Dokumentasjonskurs

Dokumentasjonskurset ble ledet av Audun Eken, og kurset hadde følgende mål:

· Kompetanseoverføring for dokumentasjon i innledende restaureringsfase

· Dokumentere gjenværende tre-materialer gjennom posisjonering, merking (nummerering), fotografering og oppbevaring under tak for senere bruk

· Lage detaljert dokumentasjonsrapport til bruk under laftekurs og gjenoppbygging i 2018.

 

Det ble et meget vellykket dokumentasjonskurs, forteller Jogeir Stokland, kontaktperson på prosjektet. Audun er helt fantastisk til å se detaljer i gamle bygningsrester. Dette gjorde at vi lærte mye og vi fikk mange nye detaljer på plass når det gjelder utgangspunkt for restaureringen. Han hadde også et skummelt presist blikk når det gjaldt verktøy som er brukt. Han viste oss huggmerker som stammer fra forskjellige typer økser. Videre viste han oss spor etter manuell saging der to personer har kløyvd en stokk for å lage til grovt gulv i mellompartiet i låven, mens andre stokker var saget på oppgangssag. Han identifiserte også forskjellige typer spiker og nagler fra ulike tidsepoker. Alt dette viser at låven er modifisert flere ganger opp gjennom tidene.

 

 IMG 3008.Audun Eken

Audun Eken viste fram mange interessante detaljer, selv fra bygningsrester som var i svært dårlig forfatning

 

IMG 3001.hakebladskjøt

Flott eksempel på hakebladskjøt