fbpx

Teater på Gulsvik sag i Buskerud

Sjur Heglund har satt i stand Gulsvik sag, og inviterer til teater og kunstutstilling.
Forestillinger 21/7, 27. og 28/7, 3. og 4/8 – kl. 12 og 15

Rundtur på Hadeland 31. august

Espen Bonsak viser oss den gamle restaurerte frakteskuta MS Brandbu, som seilte på Randsfjorden fra 1907 og utover på 1950 tallet.
Vestoppland lokallag av Fortidsminneforeningen arrangerer rundtur med buss til kulturminner på Hadeland.

Jubileumskonsert i Logtun kirke 17.juli

Logtun steinkirke ligger på Frostahalvøya, på samme sted som Frostatinget ble holdt. Antakelig har både Frostatingets segl og lovboken vært oppbevart i en kiste i kirken
Sommerkonsert med operasanger Åse Rakel Bøhn i Logtun kirke 17. juli kl. 19. Arrangementet er et samarbeid med lokallaget og Frosta kommune.

Urnesmedaljen til Kristen Grieg Bjerke

Margrethe C. Stang og Kristen Grieg Bjerke etter utdelingen under Fortidsminneforeningens 175. representantskapsmøte i Hamar i mai 2019.
Han har vært generalsekretær i foreningen, kan kalles Kulturminnefondets "far" og stiftet nylig et nytt lokallag: Urnesmedaljen til Kristen Grieg Bjerke er høyst fortjent!

Handverksdag på Sunnmøre Museum

Sunnmøre museum
23. juni blir det handverksdag på Sunnmøre Museum

Foredrag, Olsokvesper og Draumkvedet i Nore stavkirke

Legg turen til Nore stavkirke Olsok 29. juli, til foredrag, vesper og konsert.
Olsok fyller vi Nore stavkirke med foredrag om en sølvskatt, middelaldergudstjeneste og vakker konsert.

Tidebønn og foredrag om smijernskunsten i Uvdal stavkirke

Hva forteller smijernsornamentikken på middelalderens kirkedører?
Tidebønn er en form for gudstjeneste som er så å si uendret fra den tiden stavkirken ble bygget i 1168.

Foredrag om kirken og konstruksjonen i Uvdal stavkirke 

Mattias Helje lærer deg om spikerens historiske betydning.
Foredrag med Roald Renmælmo og Mattias Helje i Uvdal stavkirke under Middelalderuka i Numedal.

Fredningsgrensene i Norge bør endres

Steinvikholm var Den katolske kirkens siste skanse i Norge, med erkebiskopens flukt fra landet i 1537.
Hva med en flytende grense? Tenk om for eksempel alle bygg som var mer enn 300 år gamle var automatisk fredet.

Global innsats fra en glassveranda

– Å bruke tid og krefter på å reparere og istandsette er i seg selv en handling som går mot forbrukskulturen, hvis vi ser det i et større bilde, sier Pål Seppelæ. Sammen med kona lever og ånder han for gården Lillestu i Koppang.
For Pål Seppelæ må både hodet og hånden være med for at han skal føle seg som et helt menneske. På Lillestu gård i Stor-Elvdal i Hedmark henger bygningsvern og filosofi tett sammen. 
[12 3 4 5  >>