fbpx

Det gamle og klimavennlige huset - anbefalte tiltak

Det er  klimavennlig å gjenbruke et gammelt hus. Det har allerede gjort nytte for seg i mange tiår, og det har potensiale for å gjøre nytte for seg i enda flere år. Dette har vi tenkt å hjelpe deg med.
For at ditt gamle hus skal være så klimavennlig, bruksvennlig, komfortabelt og økonomisk som mulig kan det være lurt å gjøre noen grep.

Kurs i tradisjonell naustbygging på Tussøy i Troms

Velkommen til Tussøy 06.06. – 11.06.2017.
Vi skal bygge et tilnærmet kopi av gammelnaustet på Tussøy, som er fra midten av 1800-tallet.

Kan redde stavkirkeforskningen

Landets stavkirkeforskning lammes av statlig vrangvilje. Dette er den unike Urnes stavkirke. Foto: Fortidsminneforeningen
-Vi er i praksis et museum, men har så langt ikke fått svar på våre søknader om museumsstatus. Får vi det, kan vil vi forske på stavkirkene.

Arkitektkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser nå ut den åpne internasjonale arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata.
Konkurransen skal legge til rette for nytt liv til gata og vollen ved den karakteristiske bryggerekka langs Nidelva i Trondheim.

Stavkirkeforskningen ligger brakk

Stavkirkenes arkitektur og byggeteknikker er målt opp og studert, men deres religiøse funksjon har det vært mindre akademisk interesse for, sier stavkirkeforsker Linn Willetts Borgen. Her i Gol stavkirke på Norsk Folkemuseum,Bygdøy.
Av verdens 29 originale stavkirker står én utenfor Norge. Stavkirkene er unike bygningshistoriske kulturminner. Norge mangler imidlertid forskning, og vi har heller ikke noe stavkirkemuseum.

Årsmøte og kurskveld i tårnet til Tobias!

Guide Rune Helgø fortalte blant annet om Norges eldste aktive bedehus i Nygaten 11.
I Rogaland avdeling er de effektive: byvandring, årsmøte og tre timers kurs på en og samme dag.

70 personer besøkte Tårnfoten

Ruinen av Nonneseter i Bergen ble åpnet for publikum i forbindelse med Lutherfestdagane. Foto: Vidar Alne Paulsen
Tårnfoten er til vanlig ikke åpen for publikum. Ruinen er en rest av Nonneseter kloster, og ble åpnet som en del av Lutherfestdagene i Bergen.

Prosjektleder søkes

Ledig stilling for prosjektleder som skal synliggjøre murbyen i Oslo.
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling har fått midler over statsbudsjettet til et forprosjekt som skal løfte frem murbyen Oslo.

Trondheim - en by i vekst og levende bilder

Spennende kveld i Suhm-huset, Elvegata 6,Trondheim tirsdag 2.mars kl. 1900. Velkommen
På dette arrangementet vil professor i filmvitenskap, Bjørn Sørenssen, ta oss med inn i to filmer: 𝘛𝘳𝘢𝘮 𝘙𝘪𝘥𝘦 𝘙𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘥𝘩𝘫𝘦𝘮 og 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘥𝘩𝘦𝘪𝘮 – 𝘦𝘯 𝘣𝘺 𝘪 𝘷𝘦𝘬𝘴𝘵.

Endelig fikk Sanner det som han ville

Fortidsminneforeningen har fått tilsvar fra Statsbygg etter at vi påklaget vedtaket om å rive Y-blokka. Her kan du lese svaret fra Statsbygg.
Y-blokken, regjeringsbygg R4 med Møllergata 17, samt Møllergata 11 og hovedbrannstasjonen fjernes.Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak kan ikke påklages,heter det i meldingen fra Statbygg
<<  26 27 28 29 30 [3132 33 34 35  >>