fbpx

Innføring i bygningsvern

Fra gården Skagaflå i Storfjorden. I mer enn 20 år har den imponerende aktiviteten til Storfjordens venner vært en kroneksempel på bygningsvern i praksis. Noe for deg?
Her er en mulighet for deg hvis du har en drøm om å jobbe med bygningsvern.

Nye fagtilbud i tradisjonshandverk

Hjerleid handverksskole på Dovre åpenr nye linjer for tradisjonshandverk, blant annet overflatebehandling. Bildet viser tranmaling på Vega. Foto:Tone Marie Olstad,NIKU
Handverksskolen på Hjerleid,Dovre utvider sin aktivitet med to nye fagtilbud til høsten. Tilbudet er for dem som ønsker å lære å bygge etter tradisjonskunnskapen, rettet mot bygningsvern.

Nye byggesaksregler og kulturarven

Nye byggesaksregler og kulturarven
1. juli 2016 trådte revidert byggesaksforskrift i kraft. Hensikten med endringene er å gjøre det enklere for huseiere å gjøre tiltak på egen tomt.

Premiere på inspirasjonskveld for stedsaktivister i Sarpsborg

En kveld til inspirasjon med blant andre Erling Okkenhaug fra Allgrønn og Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen.
Inspirasjonskvelden Lokalkraft er foreningens nye løft for å styrke lokaldemokratiet og bidra til en bedre stedsutvikling. Vil ditt lokallag ha besøk?

Riksantivaren svarer på kritikk etter fredningsgjennonmgang

Riksantikvaren svarer foreningen Fredet
Riksantikvaren og Foreningen Fredet har ulike syn på hvem som har fått medhold av Sivilombudsmannen i klagen om fredningsgjennomgangen.

Trønderlån fredet

Nylig fredet trønderlån i Kvalfjrod.
I den tid hvor det er langt flere bygninger som blir truet enn vernet er det hyggelig å kunne presentere den siste fredningen fra Riksantikvaren. Denne trønderlånen ligger i Kvalfjord i Nord-Trøndelag

Seier for eiere av fredede anlegg

Faksimile fra Gudbrandsdølen/Dagningen
Sivilombudsmannen gir foreningen Fredet medhold i sitt klagemål mot Riksantikvarens fredningsgjennomgang.

Orkangers siste gårdstun blir revet

Orkangers siste gårdstun blir revet
Sæther-tunet i Orkanger ble i 2014 regulert til bevaring. Onsdag denne uken sa kommunestyret ja til riving og nybygg. Mot Rådmannens anbefaling – og helt i tråd med utbyggers ønsker.

Verneverdige kjøkkenminner

Kjøkkeninnredningen i leiligheten anno 1965 i Wessels gate på Norsk Folkemuseum er lyse blå og har plasthåndtak. Veggen er malt lysegul, «mimosa», noe som var svært populært på 1950- og 1960-tallet
Det er mange som lurer på hvordan kjøkkenet har vært innredet opp gjennom tidene. Når ble det egentlig vanlig med overskap?

Kirke bryter med reguleringsplan

Fortidsminneforeningen i Telemark mener den nye kirken i Porsgrunn vil fremstå som en fremmed fugl det verneverdige bygningsmiljøet.
Fortidsminneforeningen mener rammetillatelsen for ny kirke i Porsgrunn bryter med regulerings-planen og klare råd gitt av Riksantikvaren.
<<  27 28 29 30 31 [3233 34 35 36  >>