fbpx

Østerdalsstua på Hanestad vestre, minneord!

Byggeår 1805 innredet 1827 (Foto: P.Hvamstad)
Når en etter den tragiske brannen tenker på Østerdalsstua på vestre Hanestad er det naturlig å bruke minneordsformuleringer: Staut rendøl, høgreist renskåret øverdøl verdsatt av alle!

Tragisk brann i Rendalen

Østerdalsstua fra 1805 med seinere påbygg (foto: P.Hvamstad)
Fredet østerdalsstue fra 1805 og nyere påbygg totalskadd i brann natt til fredag

Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen stiftet

Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen stiftet
Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen er stiftet og Hedmark er et godt steg videre med å få lokallag i hele fylket, nå står Sør-fylket for tur. Med så store avstander som Hedmark har er d

Bevaringsverdiene i Fredrikstads trehusbebyggelse trues

Holmenområdet i Fredrikstad ble vernet etter en regulring i 1979. Nå trues verneverdiene.
Som det første bygningsmiljøet i Fredrikstad, ble Holmenområdet regulert til spesialområde for bevaring i 1979.Kulturminnetapet har vært lavt. Men nå trues bevaringsverdiene.

Verdien av kulturminner. Økonomisk merverdi på boliger i Oslo 2004–2013

Bevaringsverdige boliger i Oslo har samlet sett høyere verdi enn andre sammenlignbare boliger. Det samme gjelder boliger i områder med høy tetthet av listeførte bygg, som her i Oscars gate. Foto: Byantikvaren i Oslo
FORDYPNING: Martin Austvoll Nome og Morten Stige viser i denne artikkelen at bevaringstatus gir en bygning økonomisk merverdi. For en komplett versjon, se Fortidsminneforeningens årbok 2016.

Endelig ble Harrys hus fredet

Anlegget Christinedal, Harry Fetts hjem i Oslo er fredet. Foto: Aftenposten
Harry Fett er en av de mest spektakulære skikkelser i kulturminnevernet. Nå er den staslige boligen hans, Christinedal, på Bryn i Oslo fredet.

Kom med forslag til Vernepriskandidater!

Garden Nedre Myre i Os ble reddet av ekteparet Bergen fra Nederland, som har fått verneprisen for sin innsats
Hedmark avdeling av Fortidsminneforeningen etterlyser kandidater til Vernepis 2017. Frist 1. februar 2017. Prisen kunngjøres på årsmøte og deles ut på et spesialarrangement på stedet på forsommeren

Se de som har fått støtte av "Kulturminner for alle"

Glade mottakere fikk støtte til å istandsette Konservativen(bak) i Halden.
" Kulturminner for alle" har gjennomført sin første runde med tildelinger. Her er det jubel for Konservativen ( huset bak) i Halden. Foto: Halden Arbeiderblad

Historien om et hus

Wessels gate 50 er et typehus fra 1914 i jugendstil.
Carl Egil Buch møter du i siste nummer av Fortidsvern. Her får du historien om huset hans i Wessels gate 50 i Stavanger, i uavkortet versjon.

Jakten på arkitekten bak Hotel Central i Stryn

Hotel Central i Stryn var et av de ledende hotellene i Nordfjord-regionen fram til ca. 1910.
I Fortidsvern nr. 4-2016 kan du lese den spennende historien om Hotel Central i Stryn. Men hvem var arkitekten? Her er artikkelforfatter og historiker Edvard Faleides teori.
<<  29 30 31 32 33 [3435 36 37 38  >>