fbpx

5 millioner til Fortidsminneforeningens museum

Etter flere år med hardt arbeid av Fortidsminneforeningen har myndighetene endelig forstått at vi med våre mange verdifulle eiendommer er et museum, og at vi bør få fast støtte som et museum.

I forslaget til statsbudsjettet for 2017, som de fire samarbeidspartiene ble enig om denne helgen, er det øremerket hele fem milllioner til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet, det vil si forvaltningen, driften og all forskning og formidling som er knyttet til våre 39 eiendommer. Dette er en gledens dag for alle foreningens medlemmer og for alle andre som forstår hvor viktig kulturminnene er for oss og landet vårt.

I fjor fikk foreningen to millioner kroner i ny støtte, og nå får vi hele fem millioner. Men det stopper ikke her. Generalsekretær Ola H. Fjeldheim i Fortidsminneforeningen har gått gjennom de øvrige postene som gjelder kulturminner. Han nøler ikke med å si at : hvis ikke dette er tidenes kulturminnebudsjett, så er det ikke langt unna.

Her er en short list:

17,5 milloner til kulturminnefondet

25 millioner til fredede hus i privat eie

5 millioner til drift av fartøyvernsentrene

3 millioner til verdiskapning

2 millioner til murbyen i Oslo

5 millioner til Fortidsminneforeningen Museum

"Kombimidler":

2 millioner til Verdensarv kulturlandskap

12,5 millioner til utvalgte kulturlandskap landbrukeet