fbpx

Vi søker guider i stavkirkene Nore og Uvdal

Uvdal stavkirke ligger i tilknytning til Nore og Uvdal bygdetun. Her fra kirkens 850-årsfeiring sommeren 2018.
Vil du være Fortidsminneforeningens ansikt utad i sommer? Bli omviser i stavkirkene Nore og Uvdal i Buskerud!

«Vi bør oppfordre folk til å flytte huset fremfor å rive»

De er enkle konstruksjoner, mange av de gamle uthusene i Sør-byen i Brønnøysund, men viktige å bevare som del av kulturmiljøet, mener Eirik Nicolaisen.
Eirik Nicolaisen var på husjakt da han kom over en gårdsbygning han kunne få gratis. Han måtte bare plukke den med seg. Erfaringen vekket både håndverkeren og kulturminneverneren i ham.

Hedmark: Kurs i restaurering av hager

Else Sprossa Rønnevigs husmannsplass Hesthagen i Hedmark.
Søndag 5. mai lærer vi hvordan vi kan ta vare på den grønne kulturarven, med husmannsplassen Hesthagen som case.

«Vi driver med sann historiefortelling»

Siri Hoem er redaktør i «Fremtid For Fortiden», medlemsbladet til Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling. Hun er en sann bygningsverner og dedikert forsvarer av Y-blokka, som vi her ser i bakgrunnen. Foto: Ivar Moe
En søndag i mai 2014 sto Siri Hoem i en hotellobby i Bodø. Årets representantskapsmøte var over og flybussen ventet da en TV-skjerm stjal alles oppmerksomheten. Var det mulig det de så og hørte?

Foredrag og forfattermøte: Det norske klyngetunet

Fra boka Klyngetunet - den norske landsbyen.
Kan gamle tun og fellesrom kombinert med ny kunnskap om dyrking inspirere og styrke bærekraftig by- og tettstedsutvikling?

Foredrag i Bergen: Visuell formidling av fortiden

Foredrag i Bergen: Visuell formidling av fortiden
Hvordan så Bergen ut for mange hundre år siden? Det kan du få se når Bergen lokallag inviterer til åpent møte 25. mars.

«Folk som vokser opp her blir hjemmeblinde»

Helge Skinnes er leder for lokallaget Kongsberg og Numedal. Her er han ved sitt store og langvarige prosjekt, et falleferdig småbruk fra tidlig 1700-tall.
Helge Skinnes er en stolt og glad mann når han viser frem sitt private prosjekt, et falleferdig hus fra begynnelsen av 1700-tallet. Planen er å bo der – en dag.

Se hva som skjer i jubileumsåret landet rundt!

Bli med på jubileumsfeiringen!
Det planlegges for fullt i avdelinger og lokallag for at jubileet skal bli en landsdekkende begivenhet. Nå kan du sjekke hele listen.

Torgmøte under Grønn festival i Ås

Ås sentrum
31. august kan du møte Oslo og Akershus avdeling under Grønn festival i Ås.

Premiere: Nyskrevet spel for Kvernes stavkirke

Kvernes stavkirke.
Lørdag 24. august inviterer Nordmøre lokallag til åpen dag for hele familien.
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>