fbpx

Årsmøte i Inderøy Fortidsminneforening

tirsdag 13.02.18 kl. 19

Til alle medlemmer.

På vegne av styret i Inderøy Fortidsminneforening innkaller jeg til årsmøte tirsdag 13.02.18 kl. 19.00, Sakshaug Flerbrukshus.

På programmet står vanlige årsmøtesaker, se vedlegg.

Kaffeservering.

Velkommen!

Last ned: Sakliste arsmote 2018

Last ned: Arsmelding 2017