fbpx

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN

For å sikre god kompetanse i bygningsvern på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU bachelorutdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

 Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering.

Unik utdanning Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere på bachelornivå i Norge. Lignende utdanningstilbud er vinklet mot kulturminnevern og kulturminnefaglig forvaltning. Disse tilbudene savner forankring i de tradisjonelle håndverksfagene. Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern som fag har en naturlig og helt nødvendig plass innen kulturminnevernet, men også innen byggebransjen. Målgruppe Studiet henvender seg til søkere med interesse for en profesjonsutdanning i håndverk og teknisk bygningsvern ut over vanlig fagbrevsnivå, og som har fagbrev innen håndverksfag eller tilsvarende praksis.

 

Last ned: Les programmet her