fbpx

Mål og mening i arkitekturen

Fredag 1. september arrangerer Fakultet for arkitektur og design på NTNU et dagsseminar i anledning arkitekt Dag Nilsens 70-årsdag, om bruk av proporsjoner og målesystemer i tradisjonell arkitektur.


Dag Nilsen ble immatrikulert som student vedarkitektlinjen på NTH. Et firesifret antall studenter har nytt godt av hans store kunnskap om arkitekturhistorie og bevaring av den bygdekulturarven. Fakultet for arkitektur og design på NTNU, i samarbeid med TAF og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider inviterer til et fagseminari anledning hans 70-årsdag tidligere i år, med et tema som ligger hans hjerte nær:
Hvordan mål og proporsjoner generert ved hjelp
av tallforhold eller geometriske figurer har vært
brukt både i elite- og anonym arkitekturen
gjennom tidene.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle.

Last ned: Program Mal og mening i arkitekturen