fbpx

Fortidsminneforeningens årlige stabs- og ledermøtet i Oslo

9. til 11. november inviteres alle ansatte og ledere i avdelinger og lokallag til samling.

Stabsmøtet 9. november og ledermøtet 10. til 11. november er en årlig anledning til å gi opplæring og inspirasjon, samt være et forum for debatt og utveksling av erfaringer innen en rekke temaer. Program er sendt ut til alle lokallag og avdelinger i forbindelse med invitasjonen og påmeldingen. 

Første dag holdes møtet i Dronningens gate 11, mens vi av plasshensyn har lagt møtene de siste to dagene til vår nabo Forfatterforeningen.