fbpx

Endelig ble Harrys hus fredet

Harry Fett er en av de mest spektakulære skikkelser i kulturminnevernet. Nå er den staslige boligen hans, Christinedal, på Bryn i Oslo fredet.

Etter forslag fra Byantikvaren i Oslo i 2014 ble hele anlegget Christinedal fredet i vedtak 12.oktober i år. Her legger vi ved fredningsvedtaket som PDF.

 

Harry Fett ( 1875-1962 ) videreførte farens firma Eduard Fett & Co, og tilhørte tiden hvor en mindre elite, stort sett av menn, styrte kulturminnepolitikken og fredningsbeslutninger. Fett var sekretær i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring fra 1899 til 1908 og formann i foreningens avdeling i Oslo fra 1911-1913. Han var riksantikvar fra 1913 til 1946. Fett levde et mangfoldig og interessant liv. Kristin B. Aavitslands biografi om Harry Fett som kom i fjor, er fengslende lesning hvis du ønsker å vite mer om mannen og norsk kulturminnepolitikk i denne perioden.

Harry Fett riksantikvar ca. 1935 Oslo Museum OB.F05862b

Last ned: Fredningsvedtaket

Last ned: Tinglysning av fredningsvedtaket