fbpx

Fortidsminneforeningen blant vinnerne av EUs kulturminnepriser!

De europeiske kulturminnepriser / Europa Nostras priser 2019 er offentliggjort: Foreningen vant pris i kategorien Særlig innsats!

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2019 ble i dag offentliggjort: Blant årets prisvinnere hedres Fortidsminneforeningen i kategorien Særlig Innsats (Dedicated Service).

Mangeårig innstas for kulturarven – fra da foreningen reddet stavkirkene og frem til dagens rolle som «vakthund» på kulturminnefeltet – dette er noe av det juryen begrunner tildelingen med. I tillegg vektlegges foreningens satsing på å formidle praktisk bygningsvern til et bredt publikum og å styrke tradisjonshåndverkene gjennom programmer for unge håndverkere! Dette gleder oss stort!

Slik presenteres Fortidsminneforeningen internasjonalt

Her er hele begrunnelsen for tildelingen: 

Fortidsminneforeningen, NORGE

Fortidsminneforeningen ble etablert i 1844 og har hatt en sentral rolle i utviklingen av det landsomfattende kulturminnevernet for å bevare Norges historiske steder. Organisasjonen er avhengig av et omfattende og engasjert frivillig nettverk som i dag teller over 7000 aktive medlemmer. Juryen hyllet Fortidsminneforeningen for «175 års arbeid med bevaring av kulturarv og bevisstgjøring».

Fortidsminneforeningen eier og opprettholder nå 40 eiendommer over hele landet og gjør det i stor grad med vitenskapelig støtte og veiledning fra Riksantikvaren i tillegg til den praktiske støtten fra svært engasjerte lokale frivillige. Mange av stedene var tidligere i en svært dårlig forfatning og har nå blitt restaurert i henhold til gjeldene antikvariske retningslinjer for kulturminnevernet.

Stem på vinneren av Publikumsprisen

Fortidsminneforeningen eier åtte av Norges 28 gjenværende stavkirker, dette er unike religiøse monumenter som for det meste har forsvunnet andre steder i Nord-Europa. Bærekraftig og tilgjengelig bevaring av disse områdene er derfor uvurderlig for den europeisk kulturarven. Foruten Stavkirkene har Fortidsminneforeningen også flere andre historiske kirker, samt en rekke klosterruiner, et militærsykehus, et fyrtårn og et samisk småhus i Nord-Norge. I tillegg til å opprettholde områdene, jobber organisasjonen med bærekraftig utvikling og tilrettelegging for kulturturisme.

«Blant eiendommene som de eier og administrerer er Europas siste gjenværende stavkirker som Fortidsminneforeningen har vært aktive i å beskytte. De har også vært sentrale i etableringen av et nettverk for nordiske trebyer noe som også har bidratt til bevaring av denne unike kulturarven», sier juryen.

I tillegg til bevaring av monumenter organiserer Fortidsminneforeningen også seminarer og workshops for det brede publikum, dette for å bidra i arbeidet med å takle moderne utfordringer for bevaring av kulturarven. Deres siste bidrag er prosjektet Kulturminner for alle, lansert for å formidle kunnskap om tradisjonshåndverk og teknikker til fremtidige generasjoner.

«Fortidsminneforeningen er en av Europas og ikke minst verdens eldste nasjonale frivillige organisasjoner og er fortsatt en levende og aktiv organisasjon. De produserer egne publikasjoner for nye eiere av gamle hus, kjøpt eller arvet, for best mulig å kunne hjelpe de med valg rundt antikvarisk restaurering og vedlikeholdsarbeid.

Disse publikasjonene dokumenterer, bevarer og gir verdifull kunnskap om tradisjonshåndverk også til yngre håndverkere. Denne kunnskapen og settet av ferdigheter er ofte knyttet til arkitektur av tre som krever spesifikke bevaringsbehov», sier juryen.

Fortidsminneforeningens rolle som en årvåken og kyndig kritiker av det statlige kulturminnevernet er også bemerkelsesverdig. Rollen som ‘vakthund’ har vært medvirkende til å utvikle og prioritere bevaringen av norsk kulturarv opp til statlig nivå samt ha en positiv innflytelse på det politiske landskapet rundt europeisk kulturarv som helhet.

Last ned: Offentliggjørelsen av alle prisene