fbpx

FMF vil hjelpe kronprinsparet med rivingstruet husmannsplass

Husmannsplassen Bråtan på kronprinsparets eiendom Skaugum står til nedfalls.

-Det er selvsagt uheldig at kulturminner som Bråtan og Rødlåven har forfalt slik de har gjort. Når nå situasjonen likevel er som den er, vil vi i Fortidsminneforeningen gjerne bidra med våre ressurser for å få satt disse bygningene i stand, og gjerne også tatt i bruk, skriver generalsekretær Ola. H. Fjeldheim i en brev til Det Kongelige Slott.

Her kan du lese hele brevet.

Det kongelige hoff Det kongelige slott 0010 Oslo
 
Referanse:   Vår saksbehandler: OHF                      Saksnr:   Dato: 03.02.17
 
 
ANG VERNEVERDIG EIENDOM SKAUGUM
Fortidsminneforeningen har fulgt saken ang de verneverdige bygningene i forfall på Skaugum, særlig Rødlåven og husmannsplassen Bråtan, med interesse. Vi har mye erfaring med istandsetting av kulturminner av denne typen, både gjennom egne prosjekter og gjennom samarbeide med eiere over hele landet. 
Som Dere sikkert kjenner til er Fortidsminneforeningen en frivillig organisasjon som jobber med kulturminnevern, etablert i 1844. Vi jobber både med ivaretakelse av kulturminner, med istandsetting og med spredning av kunnskap om dem. Foreningen er nå inne i første året av et prosjekt som kalles «Kulturminner for alle», hvor vi bidrar med midler og kunnskap til istandsetting av bygninger og anlegg som er av interesse for eller åpne for allmennheten. I dette prosjektet har vi knyttet til oss en gruppe tradisjonshåndverkere som ressurspersoner, og vi arrangerer kurs knyttet til istandsettingene for både fagfolk, barn og unge og for andre interesserte. Lokal oppslutning om kulturminnene er et viktig mål. 
Det er selvsagt uheldig at kulturminner som Bråtan og Rødlåven har forfalt slik de har gjort. Når nå situasjonen likevel er som den er, vil vi i Fortidsminneforeningen gjerne bidra med våre ressurser for å få satt disse bygningene i stand, og gjerne også tatt i bruk. I Akershus har vi et glimrende samarbeide med Akershus Bygningsvernsenter. Sammen med dem kan vi bidra med kompetanse på tilstandsvurdering, planlegging og prosjektstyring. I tillegg kan vi se på en løsning hvor «Kulturminner for alle» kan bidra med ressurshåndverkere og evt midler til formidling av istandsettingene. Vi ser på dette som en fin mulighet til å bidra til at bygningene blir satt i stand, og til at kunnskapen om hvordan dette gjøres blir spredd både lokalt og nasjonalt. I Fortidsminneforeningen vil vi være veldig glade for å kunne gi litt tilbake, etter at vi har hatt Kongelig beskytterskap siden 1845.  
Om Slottet finner dette interessant – noe vi virkelig håper – tas videre kontakt med undertegnede.
 
 
Med vennlig hilsen Fortidsminneforeningen 
 
   
Ola H Fjeldheim generalsekretær

 

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-vi-vil-hjelpe-kronprinsparet-1.13360151

 

 

Last ned: Ang Skaugum 1