fbpx

Fortidsminneforeningens unike tegningsarkiv er nå tilgjengelig for deg

Er du glad i historiske tegninger? Et utvalg av tegningene finnes på Kulturminnebilder- Riksantikvarens åpne bildearkiv. Disse tegningene er høyoppløselige, de kan lastes ned og brukes fritt.

Riksantikvarens tegningsarkiv består av rundt 200 000 oppmålingstegninger, tegninger fra bygningsarkeologiske undersøkelser, arkitekttegninger og skisser.

Vel 2 600 av tegningene stammer fra Fortidsminneforeningens tegninger av arkeologiske undersøkelser, stavkirker, middelalderkirker, klostre og festninger. Mange av oppmålingene er utført av tidens ledende arkitekter som Georg Andreas Bull, Peter A. Blix, Johan Henrik Nebelong og Chr. Christie.

De første årene etter at Riksantikvaren ble opprettet i 1912, var samarbeidet med Fortidsminneforeningen svært tett. Det førte blant annet til at Fortidsminneforeningens oppmålingstegninger av bevaringsverdig bebyggelse ble deponert i Riksantikvarens arkiv og danner grunnstammen i tegningsarkivet.

Schirmersamlingen

Schirmersamlingen består hovedsakelig av oppmålingstegninger av gårdsbebyggelse fra Nord-Gudbrandsdalen og Numedal, samt enkelte stavkirker og middelalderkirker i perioden 1898-1912. De er utført av elever ved Den kongelige tegneskole i Kristiania under ledelse av Herman Major Schirmer (1845-1913). Samlingen består av om lag 700 tegninger i tusj/penn og akvarell.

I samtiden bidro arbeidet med registrering og oppmåling til å øke bevisstheten rundt verdien av denne delen av vår bygningsarv. Senere ble samlingen lagt til grunn for noen av de første bygningsfredningene i Norge.

https://kulturminnebilder.ra.no/fotoweb/archives/5002-Tegninger/