fbpx

Risør kommune tok til vettet!

Planlagte funkisblokker midt i Risør havn er byttet ut med "småhus" (som riktignok ikke er så små) mer i stil med Risørs historiske bebyggelse.

Det nytter å kjempe: 14 års drakamp endte med at politikere og utbygger i trehusidyllen Risør sist uke kom til enighet. Tidligere planer om «funkisblokker» og hotell på halvøya Holmen midt i innseilingen til byen er nå byttet ut med en ny detaljreguleringsplan der det åpnes for en type «småhus»-bebyggelse mer i stil med Risørs historiske trehusbebyggelse. I tillegg bevares en verkstedshall til kulturformål.

Men det var nære på. Hadde utbygger fått solgt de tidligere prosjekterte leilighetsblokkene, ville de sannsynligvis ha vært en realitet i dag.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Risør 2012 li

 

Fikk nasjonal oppmerksomhet i 2014

En av dem som har mye av æren for kommunens og utbyggers snuoperasjon er Erling Okkenhaug i Allgrønn. I NRK-dokumentaren «Sørlandsrefseren» fra 2014 ga den frittalende aktivisten Risørs ordfører Per Kristian Lunden «så øra hang». Samme ordfører viste sist uke storsinn med følgende ord:

– Mange fortjener takk for sitt engasjement og sine innspill. Jeg vil særlig nevne Erling Okkenhaug, som har vært både brysom og nyttig. Jeg vil også takke riksantikvarens folk for gode råd.

Okkenhaug selv uttaler til Agderposten at han håper han har vært mer til nytte enn bry og at resultatet etter fem års kamp er blitt det beste man kan forvente.

DSC 1985 utsnitt– Fortsatt er dette en veldig stor utbygging i en veldig liten by. Det som er avgjørende, selv med de beste intensjoner, er om det er mulig å frem det samme spennende og varierte uttrykket som Risør by har. Husk att Risør er byen hvor alle hus ligner på hverandre, men ingen er like, sier Okkenhaug.

Fortsatt strid om høyder

Saken har versert i kommunestyret gjennom 14 år, og det ble omtalt som historisk da den nye detaljreguleringsplanen for utbyggingen på Holmen ble vedtatt med 27 mot 2 stemmer sist uke.

– Saken har fått mye oppmerksomhet, og vi som folkevalgte har fått kritikk i beste sendetid på NRK for å være i ferd med å ødelegge den nasjonale verdien trehusbyen i Risør er. Etterpå kom utbyggeren og ville gjerne endre arkitekturen til det mer varierte og småbygde. Det oppfattet jeg som et klart vendepunkt i saken, sier ordfører Lunden til Aust-Agder Blad.

I de nye planene er utnyttelsesgraden redusert og også det arkitektoniske uttrykket endret. Men små sørlandshus er det ikke snakk om. De nye planene ble vedtatt med overveldende flertall, men ikke uten strid i siste minutt. Det er nemlig ikke lagt inn begrensinger til maks kotehøyde, altså hvor mange meter over havet byggene på Holmen kan rage og flere politikere var skeptiske til at utbyggingen ville bryte siktlinjer fra Risør sentrum.

Forslaget gikk likevel igjennom, da man mente at enda flere begrensinger kunne få utbygger til å trekke seg. Okkenhaug på sin side mener at usikkerheten rundt maks kotehøyde ikke er noe han bekymrer seg veldig for.

– Jeg kjenner arkitektene og de er veldig bra folk. 

 

Les oppslag om saken i Agderposten og Aust-Agder Blad: 

Last ned: Agderposten 29. oktober 2016

Last ned: Aust-Agder Blad 29. oktober 2016