fbpx

Gode nyheter – og dårlige nyheter.

Vi tar de gode først: Også for 2018 forhandlingene om statsbudsjettet gitt kulturminnemidler. Flere kutt er reversert, og noen gledelige og nødvendige økninger er kommet i stedet. Avtalen gir:

20 millioner Norsk Kulturminnefond

10 millioner til freda hus i privat eie (RA sitt budsjett)

10 millioner til teknisk-industrielle kulturminner (RA sitt budsjett)

10 millioner til brannsikring av middelalderkirker

7 millioner til kulturminner i kommune, fordelt på Murbyen Oslo (2 mill), Sør-Gjeslingan (3,5) og Vikna (1,5).

I tillegg er posten for utvalgte kulturlandskap økt med 10 mill, noe som gjør at ordningen kan utvides.

Så den dårlige nyheten:

Nullingen av støtten til Fortidsminneforeningens museum ikke er reversert. Med støtte over statsbudsjettet de to siste årene er det satt i gang et betydelig arbeide med å fornye og videreutvikle eiendommene for å kunne ta imot besøkende på en bedre måte, og for å tilrettelegge for flere besøkende på de eiendommene som har potensiale for det. Norges satsing på reiseliv stiller store krav til foreningens eiendommer, som er blant de mest ikoniske og berømte besøksmålene i landet. Dette går helt på tvers av de politiske signalene vi har fått fra et flertall av partiene de siste årene, og er overraskende ut fra den ønskede satsingen på frivillighet og på kulturbasert næring. Om nullingen av støtten blir stående også gjennom Stortingets behandling vil dette få store konsekvenser for besøksdriften av stavkirkene og de andre eiendommene i 2018. Vi håper Stortinget retter opp dette fram mot endelig vedtak av statsbudsjettet.

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen