fbpx

Høyre, Venstre, Frp og KrF roser Fortidsminneforeningen

På regjeringens hjemmeside hagler det med ros til Fortidsminneforeningen og den innsatsen våre mange medlemmer gjør for norsk kulturarv.

«Det er krevende å forvalte en så stor eiendomsmasse for en medlemsorganisasjon. Her gjør foreningen en stor og viktig innsats som kommer samfunnet til gode», sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en artikkel på www.regjeringen.no. Uttalelsen kommer i forbindelse med et besøk til foreningens eiendom Hestad kapell i Sogn og Fjordane tirsdag 8. august, blant annet for å markere regjeringens bevilgning på 5 millioner kroner ekstra til Fortidsminneforeningens museumsdrift i 2017.

Rigmor Andersen Eide fra KrF følger opp: «Fortidsminneforeningen gjør en uvurderlig innsats for kulturminnevernet. Vi er glad for at denne ekstrabevilgningen kom på plass i budsjettforliket (i 2016 red.anm.)

Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann for Frp, er enig: «Dette er svært gledelig, Fortidsminneforeningen spiller en viktig rolle i å ta vare på norsk kulturarv.»

Også Venstres Ola Elvestuen vet å verdsette arbeidet vårt: «Fortidsminneforeningen gjør en svært viktig jobb med å bevare og vise frem den rike kulturarven vi har i landet. Det er mange som har glede av å besøke de kulturhistoriske byggene foreningen forvalter, og jeg er glad for at Venstre har kunnet bidra til å støtte det viktige arbeidet foreningen gjør. Uten engasjerte ildsjeler som Fortidsminneforeningen ville det vært vanskelig å ivareta de historiske bygningene våre på en god måte.»

Et av landets best besøkte friluftsmuseer

Bevilgningen på 5 millioner kroner ekstra til museumsdrift for 2017 var svært gledelig for Fortidsminneforeningen og et viktig skritt mot målsettingen i vår museumsstrategi vedtatt i 2014: å bli anerkjent som det museet vi med våre 39 historiske eiendommer og mer enn 3000 gjenstander i realiteten er og med det bli en permanent post i Kulturdepartementets budsjett. I dag er vi avhengig av årlige budsjettforhandlinger for i det hele tatt å få noe til museumsdriften. En slik "fra hånd til munn"-drift er ikke forsvarlig, med tanke på de verdiene foreningen forvalter.

Med et samlet besøkstall på ca. 165 000 i 2016 er Fortidsminneforeningen ett av landets best besøkte friluftsmuseer. Foreningen har Norges største samling av middelalderbygninger, og flere av disse er blant de viktigste bygningene i Norge, både kunst- og kulturhistorisk. Ingen andre friluftsmuseer kan vise til en så unik samling av nasjonale skatter og ikoniske bygg som Fortidsminneforeningen. Eiendommene forteller sine egne historier, og flere har spilt sentrale roller i landets historie. Samtidig er foreningens samling av eiendommer unik, og et viktig element i historien om oppbyggingen av nasjonen Norge, om kulturuttrykk på tvers av samfunnslagene og om kulturutveksling over landegrensene. At bygningene står på sin opprinnelige plass, forsterker denne verdien ytterligere, men gir også betydelige driftsutfordringer.

Eiendommene er sentrale reisemål, både for norske og internasjonale turister. De bidrar med en betydelig verdiskaping regionalt, og er viktige for det inntrykket mange tilreisende får av Norge. Fortidsminneforeningen har de beste forutsetningene for å utvikle eiendommene videre, men vil trenge driftsstøtte for å kunne sikre god og forsvarlig besøksdrift, eiendoms- og gjenstandsforvaltning framover.