fbpx

Søk midler fra Kulturminner for alle! Søknadsfrist 1. mars 2018

Vil du søke midler til istandsetting av kulturminner? Søknadsfristen nærmer seg – 1. mars 2018.

Hvem kan søke? 

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring.
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk.

Kriterier/målsetning med prosjektet: 

  • Bidra til at færre kulturminner går tapt.
  • Styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker.
  • Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige. 

Når du skal søke er det lurt å se igjennom søknadskjemaet på forhånd da det er flere opplysninger du må ha klare: Last ned pdf av søknadsskjema til gjennomgang.     

Når du har samlet den informasjonen du trenger: SØK HER 

(OBS: det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke lagres underveis. Du må derfor fylle ut hele i en omgang for innsending)