fbpx

Kulturminner for alle – tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk

Fortidsminneforeningen har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og igangsetter prosjektet "Kulturminner for alle" i august 2016. Prosjektet skal styrke våre håndverkstradisjoner, og vil opprett

Fortidsminneforeningen har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og igangsetter prosjektet "Kulturminner for alle" i august 2016. Prosjektet skal styrke våre håndverkstradisjoner, og vil opprette en tilskuddsordning. Første søknadsfrist er 15. september.

Målsetninger i prosjektet er:

  • å bidra til at færre kulturminner skal gå tapt.
  • at felleskapets kulturminner blir tatt vare på og brukt.
  • å spre kunnskap om tradisjonshåndverk og istandsetting.

Gjennom kurs og møter ønsker vi å skape engasjement og interesse for kulturminnevern og tradisjonshåndverk. Kunnskap og kompetanseoverføring står i fokus. I prosjektet vil vi knyte til oss en ressursgruppe av håndverkere som kan bistå i flere deler av prosessen. En målgruppe vil være barn og unge. Vi skal arrangere skolebesøk med fokus på inspirasjon og kunnskapsoverføring. I tillegg til en Workshop en gang i året for ungdom. Første Workshop vil være på vårparten i 2017. Her får unge håndverkere møte erfarne håndverkere og dele kunnskap og interesser med hverandre.


En stor del av «Kulturminner for alle» vil være søkbare midler.

Over fem år vil Fortidsminneforeningen gi støtte til istandsetting av kulturminner. Det kan være bygninger og anlegg som er i fare for å gå tapt eller utsettes for betydelig forfall, og der istandsettingen kan bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.

Hvem kan søke?

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk

    Første søknadsfrist er 1. oktober 2016. Mer informasjon om hvordan du søker og søknadsskjema kommer.