fbpx

Ledig stilling: Rådgiver for eiendomsforvaltning

Vi søker rådgiver for forvaltning av Fortidsminneforeningens historiske eiendommer. Søknadsfrist 10. juni 2019.

Rådgiver for forvaltning 

Fortidsminneforeningen eier 40 av de mest verdifulle kulturhistoriske eiendommene i landet, blant annet 8 stavkirker, 10 andre middelalderbyggverk og to gårdsanlegg på Røros. Eiendommene har en betydelig besøksdrift med over 185.000 besøkende pr år. Fire eiendommer forvaltes direkte fra hovedadministrasjonen i Oslo, mens de øvrige driftes av fylkesavdelingene. Hovedadministrasjonens museums- og eiendomsavdeling bistår avdelingene i deres driftsoppgaver, styrer større prosjekter og sørger for drift av øvrige eiendommer. 
 
Da en kollega slutter etter mange år søker vi nå etter en ny rådgiver for forvaltning av Fortidsminneforeningens samlinger. Rådgiver for forvaltning er en del av Fortidsminneforeningens museums- og eiendomsavdeling og har utstrakt samarbeid med de eiendomsforvaltende avdelingene rundt om i landet. Arbeidssted er i Fortidsminneforeningens lokaler i Dronningens gate 11 i Oslo. Det må påregnes en del reising i hele landet, og søkeren må ha førerkort. 

Fortidsminneforeningens museumsstrategi 2018-2023 legger føringer for alt arbeid ved foreningens eiendommer og utvikling av disse. 

Det er utarbeidet forvaltningsavtaler for eiendommene. Rådgiver for forvaltning vil få ansvar for oppdatering av disse dersom en av partene ønsker det og revidering av avtalene i 2020. 

Rådgiver for forvaltning vil ha ansvar for at tilstand og vedlikeholdsbehov ved Fortidsminneforeningens eiendommer kartlegges for videre prioritering, planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltakRådgiveren vil ha ansvar for administrasjon av midler fra Fortidsminneforeningens felles vedlikeholdsfond.

Vedkommende skal ha hovedansvar for videre arbeid med å samle og digitalisere informasjon om Fortidsminneforeningens bygninger og gjenstander på en effektiv måte, og at tilstandsvurderinger og rapporter etter bygningsarbeid og konservering legges inn i Primus. Vedkommende får ansvar for implementering og opplæring i bruk av Primus i de eiendomsforvaltende avdelingene. På sikt vil det også omfatte arbeid med Digitalt museum i samarbeid med rådgiver for formidling.

Rådgiver for forvaltning vil ha ansvar for søknader om finansiering av større istandsettingsprosjekter. Dette omfatter kontakt med fylkesavdelingene for innhenting av kostnadsoversikter/tilbud som danner grunnlag for søknader, utforming av søknader til Riksantikvaren, inngåelse av kontrakt med utførende, videre økonomisk oppfølging, samt rapportering. Rådgiver for forvaltning skal også sørge for at alle tiltak utføres i tråd med frednings- og vernebestemmelser. 

Søkere bør ha høyere utdanning (hovedfag/mastergrad) innenfor relevant fagområde, som kulturminneforvaltning, bygningsvern og konservering. Erfaring med forvaltning av kulturhistoriske bygg er en fordel. 

Søkere må kunne formulere seg godt muntlig og skriftlig. Den som skal lykkes i stillingen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være utviklingsorientert, kontaktskapende og strukturert med evner til å arbeide selvstendig og i grupper. Medarbeideren skal samarbeide tett med kollegaer i museums- og eiendomsavdelingen, avdelingene rundt i landet og forvaltningen.  

Fortidsminneforeningen tilbyr etgodt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstidlønn etter kvalifikasjoner samt en attraktiv forsikrings- og pensjonsordning. 

Søknad med CV sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 10. juni 2019.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt leder for museums- og eiendomsavdelingen Merete Winness Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 922.47.962 eller generalsekretær Ola H. Fjeldheim på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 918.84.386.