fbpx

Museumssatsingen vår er sikret for 2018

Våre fem millioner kroner er tilbake i statsbudsjettet! Nå kan foreningen fortsette satsingen på utviklingen av våre mange besøkseiendommer.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget besluttet etter forhandlinger torsdag 7. desember at Fortidsminneforeningen likevel får midler over statsbudsjettet for 2018. Dette skjer etter at vi først ble strøket i Regjeringens forslag til statsbudsjett tidligere i høst.

5 millioner kroner er en relativt beskjeden sum i den store sammenheng, men av enorm betydning for Fortidsminneforeningens drift. Saken fikk nasjonal oppmerksomhet da det ble kjent at motivet på Erna Solbergs offisielle julekort var Steinvikholm slott, en av foreningens eiendommer som er sentral i vår musumssatsing. Nå har altså Regjeringen snudd, som følge av forhandlinger i Energi- og miljøkomiteen.

– Dette er veldig gledelig. Det betyr at vi kan fortsette det gode arbeidet som gjøres. Vi har 40 eiendommer som vi drifter og Steinvikholmen er en av de viktigste, uttalte generalsekretær Ola H. Fjeldheim til NRK Trøndelag da nyheten ble kjent. – Støtten vi får skal brukes til formidling og tilrettelegging av eiendommene slik at folk får gode opplevelser.

Se innslag med styreleder Margrethe C. Stang på NRK Dagsrevyen 7. desember 2017

Hør innslag med Ola H. Fjeldheim og Ola Elvestuen (V) på NRK P1 7. desember 2017

adelen litenNå kan vi satse for fullt

Fortidsminneforeningens museumsstrategi ble lagt i 2014, og har blant annet resultert i ekstraordinære bevilgninger til museumsdrift to år på rad: 2 millioner kroner i 2016 og 5 millioner kroner i 2017.

– Pengene har ført til at vi har unngått stenging av publikumseiendommer, og i stedet kunnet satse på bedring av besøksopplevelser og forvaltning. Flere har fått adgang til eiendommene, flere har fått gode formidlingsopplevelser og eiendommene har kunnet forvaltes bedre. Frivilligheten vil fortsatt være kjernen i museumsdriften, men tilførselen av midler har ført til optimisme og økt aktivitet, sier Fjeldheim.

Med museumsmidler sikret også for 2018 kan alt dette påbegynte arbeidet fortsette med full styrke. Blant prosjektene er bedring av besøksfasilitetene ved Steinvikholm slott og flere av stavkirkene, en langt bedre tilgjengelighet for publikum ved Finnesloftet (inkludert en helt ny utstilling), utvikling av formidlingen ved klosterruinene på Tautra, Munkeby og Reinskloster, samt utvikling og videreføring av undervisningsopplegg for flere av eiendommene. Foreningen har også kunnet styrke bemanningen i enkelte avdelinger, samt inngått samarbeid med etablerte forskningsinstitusjoner.

Mål å bli fast post i statsbudsjettet

Med vår museumsstrategi vedtatt i 2014 har Fortidsminneforeningen som mål å bli anerkjent som det friluftsmuseet vi faktisk er – vi har blant annet den største samlingen hus fra middelalderen i landet – og med «anerkjent» mener vi å få de bevilgende myndigheter til å gjøre foreningen til en fast post på listen over museer i statsbudsjettet. Slik kan museumsdriften sikres forutsigbarhet, og foreningen slipper en årlig usikkerhet rundt disse midlene.