fbpx

Nettverket Den Nordiske Trebyen er etablert

Formålet med foreningen er å styrke trebyene som kulturarv, livsmiljø og besøksmål.

Etableringen av nettverket fant sted fredag 2. desember i København og er et direkte resultat av konferansen "Den nordiske trebyen" i Trondheim i september 2016.

Den nye foreningen skal være et organ for verneverdige trebyer i Norden, og medlemsmassen vil i utgangspunktet bestå av kommunene, foreningene og relevante bransjeorganer. Formålet med foreningen er å styrke trebyene som kulturarv, livsmiljø og besøksmål. Den skal være et forum for erfaringsutveksling og felles innsats for å møte utfordringer innen bevaring, bruk og utvikling av de nordiske trebyene.

Styret som ble innsatt 2. desember 2016 består av (foran f.v.) Jess Heinemann, Æreskøbing kommune (D), Tuulikki Kiilo, Bygningsvårdens nättverk i Finland, Lucia Botero Hoyos, Eksjø kommune (S), Tanja Røskar, Risør kommune, Søren Vadstrup, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur i Danmark, (bak f.v.) Hans Sandstrøm, Svenska byggnadsvårdsföreningen og Leif Kahrs Jæger, Fortidsminneforeningen. Også med i styret er Jussi Telaranta, verdensarvkoordinator i Raumo i Finland (ikke til stede da bildet ble tatt).

Les mer om konferansen Den nordiske trebyen og bakgrunnen for det nye nettverket her