fbpx

Økt besøk til foreningens attraksjoner i fjor

Besøkstallene for Fortidsminneforeningens museumsdrift i 2018 viser en gledelig økning på hele åtte prosent fra 2017.

Totalt 188 850 besøkende er registret ved Fortidsminneforeningens kulturhistoriske eiendommer. Dette er nær 15 000 flere besøkende enn foregående år. Fortidsminneforeningen eier blant annet åtte stavkirker og har også ansvaret for besøksdriften i Kaupanger stavkirke. Stavkirkenes ikoniske status som et unikt bidrag til verdens arkitekturarv har en stor tiltrekningskraft på besøkende og er en viktig del av kulturturismen. Størst besøk av Fortidsminneforeningens attraksjoner hadde Borgund stavkirke med nær 50 000 billettregistrerte besøkende, mens Urnes stavkirke, på UNESCOs verdensarvliste siden 1979, hadde rundt 20 000 besøkende. Vi gleder oss over den store interessen for kulturarven - og vi gleder oss til en ny sesong i jubileumsåret!