fbpx

Se de som har fått støtte av "Kulturminner for alle"

" Kulturminner for alle" har gjennomført sin første runde med tildelinger. Her er det jubel for Konservativen ( huset bak) i Halden. Foto: Halden Arbeiderblad

Fortidsminneforeningen har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og har igangsatt prosjektet Kulturminner for alle. Prosjektet skal styrke våre gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner. En stor del av prosjektet vil være søkbare midler til istandsetting av kulturminner. Her er de første tildelingene.

 

http://www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle