fbpx

Seier for eiere av fredede anlegg

Sivilombudsmannen gir foreningen Fredet medhold i sitt klagemål mot Riksantikvarens fredningsgjennomgang.

I 2006 ga Stortinget Riksantikvaren i oppdrag å gjennomgå  alle bygningsfredningene som var utført siden 1923. Da Riksantikvaren begynte dette arbeidet  oppsted en rekke konflikter med eiere som bor i fredede hus.

 Det var uklart om dette var frivillig. Mange eiere opplevde det provoserende at fremmede gikk rundt i huset de bodde i og tok bilder, også inne på soverommene. Konflikten toppet seg da eiere oppdaget at Riksantikvaren i den oppdaterte  fredningen hadde tatt med gjenstander som var bragt inn i huset etter den første fredningsgjennomgangen; for mange i årene 1923-26. Dermed ble gjenstander anskaffet senere, ikke mulig å ta ut av huset og selge.

I november 2015 klaget foreningen Fredet Riksantikvaren inn for Sivilombudsmannen, og nå har de fått medhold. Foreningen Fredet består av ca. 200 medlemmer som eier og bor i fredede anlegg. Mange av dem er også medlemmer av Fortidsminneforeningen.

Se faksimile fra nettavisen Gudbrandsdølen/Dagningen