fbpx

Stiklestadseminaret 2017: Reform og revolusjon

Tema for Stiklestadseminaret 24. november 2017 er dramatiske skifter og samfunnsutvikling gjennom tusen år.

For tusen år siden var det norske samfunnet i en dramatisk brytningstid. Regionale høvdingsriker måtte vike for rikskongedømmet og kristendommen var i ferd med å bli eneste tillatte religion. Hva gjør slike store omveltninger med et samfunn? Hva fremprovoserer dem? Og hvilke ringvirkninger kan de få? Dette er sentrale spørsmål når SNK i forlengelsen av sitt arbeid med nasjonaljubileet i 2030, samt årets reformasjonsjubileum og hundreårsmarkeringen for Den russiske revolusjonen, har gitt Stiklestadseminaret 2017 følgende tittel: Reform og revolusjon – dramatiske skifter og samfunnsutvikling gjennom tusen år.

Foredragsholdere inkluderer Nils Gilje (UiB), Lise Rye (NTNU), Finn Olstad (Idrettshøgskolen), Heidi Anett Øvergård Beistad (SNK) og Morten Nordhagen Ottosen (Krigsskolen).

Sted: Stiklestad
Dato: 24.november
Tidspunkt: 08.15-15.30

Hjertelig velkommen til Stiklestad!

PÅMELDING HER