fbpx

Urnesmedaljen til Hans Marumsrud

6. mai kunne styreleder Margrethe C. Stang overrekke vår høyeste utmerkelse til en som har betydd enormt mye for selve håndverkets status innen kulturminnevernet: Gratulerer til Hans Marumsrud.

I begrunnelsen til forslagsstiller Eivind Falk, leder ved Norsk håndverksinstitutt, heter det: 

"Sammen med Bjørn Olav Olesrud var Hans Marumsrud den aller første håndverksstipendiaten ved Norsk Håndverksinstitutt. Hans var stipendiat i tradisjonell tømring i årene 1995-1998, og således en pioner i arbeidet med å utvikle håndverkskunnskap på et høyere utøvende nivå. I stipendiatperioden fordypet tradisjonstømrer Hans Marumsrud seg spesielt i arbeidsteknikker, verktøy og materialkvaliteter brukt i Norge før 1350. Blant annet fikk han anledning til å undersøke teknikker som spretteteljing og Findalslaft nærmere.

Et annet tema han valgte å arbeide med var restaureringsprinsipper, og bruken av dem. I stipendiatperioden hadde han faglige veiledere og mentorer som på ulike vis bidro til å løfte kunnskapen. Stipendiatperioden ga anledning til å arbeide med ulike tradisjonsbærere og hente kunnskap som fremdeles var levende. Ikke minst var det en tradisjonsbærer som kunne mye innenfor verktøybruk, lafting og arbeidsteknikker som var spesielt viktig for utviklingen. Gjennom hele stipendiatperioden var det den praktiske tilnærmingen som var avgjørende, og kunnskapsutvikling muliggjort gjennom praktisk arbeid og utprøving av glemte teknikker fra tidligere tider.

Urnesmedaljen copy copy copyEtter endt stipendiatperiode arbeidet han videre med prosjekter som for eksempel rekonstruksjonen av Audunarstova på Island, der han hadde en ledende rolle. Han er også, så langt meg bekjent, den første håndverkeren som er godkjent som UNESCO-ekspert i forbindelse med at han i årene 2007-2015 sammen med undertegnede virket som rådgiver, deltok på feltarbeid og arrangerte workshops i Georgia, Kaukasus. Det var nettopp takket være Marumsruds  innsikt at vi oppdaget spretteteljing som en levende tradisjon i Georgia.

Hans Marumsrud har vært en pioner i arbeidet med å utvikle den rollen i den restaureringspraksisen som nå er blitt vanlig, at håndverkerne har status både som tolkere og beslutningstakere, i tillegg til at de er utførende. Han har banet vei både nasjonalt og internasjonalt for en aksept for håndverkskunnskap også på et høyere utøvende nivå, og for at forskning i håndverk er like viktig som forskning om.

Hans Marumsrud har spilt en avgjørende rolle i Riksantikvarens middelalderprosjekt og senere stavkirkeprogrammet. Han har i sitt virke delt kunnskap og innsikt på mange ulike arenaer, enten det er gjennom prosjektene til Håndverksinstituttet, ved høyskoler og universiteter, gjennom Stavkirkeprogrammet, på Island, eller på landsbygda i Georgia. Hans har gjennom hele sitt virke vist en helt spesiell evne til å søke, og formidle kunnskap. Han er ikke redd for å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, og har bidratt til mye nye kunnskap på feltet. Hadde universitetsnorge hatt anstendighet burde Hans for lengst hatt professortittel."

Fortidsminneforeningen berømmer Hans Marumsruds innsats for tradisjonshåndverket. Gratulerer med Urnesmedaljen!

 DSC 0123 lite