fbpx

Y-blokken på listen over Europas 14 mest truede kulturminner - for andre gang!

For Europa er dette ikoniske bygget med Picasso-utsmykking en del av verdensdelens felles kulturarv. Nå kan Y-blokka bli en av Europas 7 Most Endangered.

Med nominasjonen, offentliggjort tirsdag 10. desember kl. 12, er Y-blokken vurdert til å være en av Europas 14 mest utsatte kulturminner, (slik den også ble da den bl tatt inn på den tilsvarende listen i 2016). Hvilke av årets 14 som til slutt ender blant de sju mest truede blir vedtatt i Europa Nostra tidlig i 2020. Normalt offentliggjøres de nominerte først i januar, men Europa Nostra har i år valgt å fremskynde prosessen fordi flere av kandidatene står i akutt fare for å forsvinne. Blant disse er Y-blokken, eller Y-block, Government Quarter, Oslo, NORWAY.

- At Y-blokken nomineres for andre gang understreker alvoret. Dette er et internasjonoalt viktig kulturminne som handler om noe mer enn oss i Norge, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. 

Les i Aftenposten: Europa Nostra sidestiller Y-blokken med et armensk kloster fra 1300-tallet og et serbisk fort fra år 279 f.Kr.

I begrunnelsen for nok en gang å nominere det Europa Nostra omtaler som "et ikonisk regjeringsbygg av symbolsk betydning, nå under overhengende fare for å bli revet", trekkes frem Erling Vikjsøs banebrytende arkitektur i naturbetong, den integrerte kunsten av Picasso og Nesjar - et av svært få eksempler i verden - samt den symbolske betydningen Y-blokken og området rundt fikk etter terrorangrepet i 2011. 

Europa Nostras begrunnelse for å nominere Y-blokken

Hele pressemeldingen fra Europa Nostra

7 Most Endagered lanserer kandidater annet hvert år; første gang i 2013, så i 2014, 2016 og 2018. Programmet ble startet som et samarbeidsprosjekt på tvers av en rekke europeiske institusjoner, og utvelgelsen gjøres etter en grundig evaluering av et internasjonalt ekspertpanel bestående av fagpersoner innen historie, arkitektur, arkeologi, konservering og økonomi. Europa Nostra - en fellesorganisasjon for kulturminneaktører i Europa tilknyttet EU-kommisjonen - nevner følgende kriterier som må innfris for at en kandidat skal kunne havne på nomiasjonslisten og videre på listen over 7 Most Endangered: 

"Monumentet, stedet eller kulturlandskapet vurderes ut fra dets unike verdier som kulturarv og kulturminne, samt graden av overhengede fare det er utsatt for. Lokalsamfunnets engasjement - samt offentlige og private verneinteresser - for å redde kulturminnet anses også som et avgjørende kriterium for å bli nominert. Et tredje kriterium er kulturminnets potensial som kataysator for en bærekraftig samfunnsøkonomisk utvikling. 

Europa Nostras mål med listen er å sette søkelyset på viktige kulturminner som ellers kunne gått under den internasjonale radaren og å jobbe konkret med å finne lokale måter å redde dem på. 

I april 2016, i forbindelse med den forrige nominasjonen til listen, var  John Sells, visegenerealsekretær i Europa Nostra, i Oslo for å sette ytterligere fokus på Y-blokken. Etter en befaring og møter med norske politikere skrev han i Aftenposten: 

"Når Europa Nostra vurderer å innlemme kulturminner på sin 7 Most Endangered-liste, er det på grunnlag av tre faktorer: Er kulturminnet av reell europeisk betydning? Eksisterer det en virkelig og tydelig trussel mot stedet eller bygningen? Og til sist – finnes det realistiske muligheter til å redde kulturminnet fra disse truslene? Y-blokken oppfyller alle disse kriteriene. Den er en bygning av europeisk betydning. Trusselen er reell; hva kan være en større trussel mot en bygning enn dens totale ødeleggelse ved riving?"

Den situasjonen har ikke endret seg. Y-blokken står der fortsatt, med rivevedtaket hengende over seg. Men bygningen kan også enkelt reddes: Alt som trengs er at regjeringen, ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, omgjør et politisk vedtak som ble fattet i en forhastet og mangelfull prosess kun få år etter terroranslaget 22. juli 2011. Så enkelt - og tilsynelatende umulig - er det. 

Hele pressemeldingen fra Europa Nostra

Europa Nostras begrunnelse for å nominere Y-blokken