fbpx

Nyttige lenker

Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Riksantikvaren har også ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført, og har et overordnet faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

Bygg og bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i standi tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Kulmin

Prosjektet er et samarbeid mellom Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Målet er å ta i bruk mobiltelefoner til utadrettet virksomhet i formidling av kulturminner i marka. Med utbredelsen av såkalte smarttelefoner har publikum et utmerket verktøy for å tilegne seg audiovisuell informasjon. Telefonen er ikke lenger kun til å ringe og sende meldinger med. Den har blitt et totalverktøy med muligheten for alt fra videoformidling til GPS-navigasjon, alt samlet i brukervennlige enheter.