fbpx
Gode råd om gamle hager (utsolgt)
Beskrivelse

Tyngden av heftet omfatter hagehistorien fra 1750 og fram til midten av 1900-tallet. Alle de viktige skiftningene i hageidealene blir beskrevet: Det geometriske hageidealet, den engelske landskapsstilen, 1800-tallets landskapshager, den formale hagens tilbakekomst rundt første verdenskrig og endelig funksjonalismens hager. Denne framstillingen er skrevet av professor Magne Bruun.

Madeleine von Essen har så skrevet artikler om de ulike epokenes prydplanter fra 1600-tallet og fram til 1950, med fyldige plantelister. Rådgiver og landskapsarkitekt Mette Eggen behandler spørsmålet om ganger og plasser i hagen. Hun skriver også om hagearkeologiens muligheter, og om lover og andre retningslinjer som har betydning for historiske hager.

Fotograf og forfatter Knut Langeland tar for seg porter og gjerder fra ulike tider, og gir nyttige råd om hvordan disse kan vedlikeholdes. Kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen skriver deretter om typer av utstyr i norske hager gjennom tidene. Endelig presenterer landskapsarkitekt Marit Brandtsegg det spennende hageprosjektet på Sigrid Undsets eiendom Bjerkebæk.

Heftet er utstyrt med en omfattende litteraturliste, for den som ønsker å fordype seg ytterligere.

Medlemspris kr 80 (ikke-medlem kr 100)