fbpx
Gode råd om mur og puss
Beskrivelse

Gode råd om mur og puss tar for seg den murte arkitekturen i Norge. Heftet er skrevet av en av landets ledende eksperter på feltet, arkitekt Poul J. Neubert.

Heftet forteller om hvordan mur og puss er anvendt i Norge gjennom flere århundrer, og hvordan man har framstilt teglstein og mørtel. Dernest går man gjennom skadetyper: vannskader, kondens, saltutslag, mekaniske skader, setninger og sprekker, samt feil materialbruk. Dernest går man gjennom hvordan skader kan utbedres. Heftet har også egne bolker om natursteinsmurer og kalking og maling. Det er også gitt en rekke oppskrifter på mørtel og ulike overflatebehandlinger. Heftet har også ordliste og litteraturliste.

Medlemspris kr 80 (ikke-medlem kr 100)