fbpx

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite

Vokterboligen på Espa stasjon, Hedmark

Banevokterboligen på nedlagte Espa stasjon i Stange kommune står i fare for å bli revet. Dette til tross for at et tidligere rivevedtak ble omgjort i 2015, etter påtrykk fra Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag. Utviklingen i saken gjør at vi nå fører den inn på Rødlista. Bygningen er tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix i 1877, som en vokterbolig «type Z», og sto ferdig til åpningen av Espen stasjon på Hedemarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar i 1880 (i dag del av...

Jomfruholmen i Arendal, Aust-Agder

Bebyggelsen på Jomfruholmen i innseilingen til Arendal består av en rederbolig (samt båtbyggeri) oppført i mur i 1865. Denne helt spesielle bygningen, nærmest for et landemerke å regne, er nå ønsket revet for oppføring av en ny bolig med moderne standard. Et flertall i kommuneplanutvalget er for riving og nybygg, og nå skal saken opp i bystyret i Arendal 1. november. Sannsynligheten er stor for at det gis dispensasjon for riving. Fortidsminneforeningen avdeling Aust-Agder er sterkt...

Gudå stasjon på Meråkerbanen, Trøndelag

BaneNOR Eiendom har søkt om rivingstillatelse for stasjonsbygningen på Gudå stasjon på Meråkerbanen, og Meråker kommune har gjort et vedtak om riving. Fortidsminneforeingen vurderer dette SEFRAK-registrerte anlegget fra 1881 som åpenbart verneverdig, som ett av fem gjenværende av opprinnelig ti stasjonsbygg langs Meråkerbanen (sammen med Ranheim, Hegra, Meråker og Teveldalen). Bygningen har også verneverdi som bygning i seg selv, som god arkitektur langt på vei...

Tromsdalen brannstasjon, Tromsø

Tromsø kommune har vedtatt å rive Tromsdalen brannstasjon fra 1961, uten at det foreligger planer for ny bruk av tomten. Tromsdalen brannstasjon er oppført i miljøriktige og slitesterke naturmaterialer som betong, teglstein, skifer, glass og kobberbeslag. Bygningen er representant for etterkrigstidas modernisme i norsk arkitektur, og i Tromsø et enestående godt eksempel på dette. For Tromsdalen bydel er det tap av både identitet og bruksmuligheter om bygningen blir revet. Studier av...

Øvre Granum, Enerhaugvegen 18, Hamar

Eiendommen Øvre Granum i Briskebyen på Hamar er nå sterkt rivningstruet. Den inneholder et våningshus i en særegen flott sveitserstil og tilhørende uthus som er forankret i hovedbygningen. Bygningene ble antagelig oppført i 1896 i et koselig boområde som i dag er preget av småhusbebyggelse. Tilhørende uthus er i likhet med hovedhuset svært autentisk og denne bygningstypen blir det stadig færre av i Hamar. Eier Hamar kommune har hatt ønske om å rive bygningene...

Solhøy gamle skole i Son, Akershus

Solhøy gamle skole fra 1860-tallet er regulert til bevaring i Vestby kommunes kommuneplan fra 2012. Nå skal området utbygges til omsorgsboliger. Multiconsult har utarbeidet en rapport der det legges fram tre alternativer: 0) Bevaring og nybygg, 1) riving og nybygg og 2) bevaring av den eldste delen av skolen og nybygg. Når saken nå er lagt ut på høring/offentlig ettersyn, er det kun alternativ 1 som er lagt ut, tross Rådmannens innstilling om å legge ut både alternativ 1 og 2....

Villa Frednes i Porsgrunn, Telemark

Villa Frednes ligger i Porsgrunn sentrum og ble bygget i 1905, som hjemmet til den svært velstående skipsrederen Jørgen C. Knudsen (kjent for barken «Skomvær av Porsgrund» i Erik Byes Skomværsvalsen). Herskapsvillaen er oppført i stilarten nyrenessanse og tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. Eksteriøret har korintisk søyleorden og rike utsmykninger hugget i massiv stein med staffasje som avbilder hav og skip. Interiøret har håndmalte takmalerier bl.a. med...

"Ishuset" i Roan, Trøndelag

I noen tiår fram til 1950-tallet finansierte Staten såkalte «ishus» langs kysten for å bistå fiskerne med oppbevaring av is og innfrysing av agn. Et slikt ishus finnes i dag på Hongsand i Roan, visstnok det siste i kommunen, og muligens det eneste av så autentisk karakter i regionen. Bygningen har ikke noe formelt vern og kan bli revet. Vi fører den derfor inn på Rødlista, som et kulturminne i fare for å forsvinne. Hauke Haupts i Trøndelag fylkeskommune var nylig på befaring og...

Mauritz Hansens gate 32 og 34, Kongsberg

En bygning som har stått i mer enn to hundre år må vike for et vedtatt minstemål for uteareal i skolegården. Kortsiktig og historieløst, mener Kongsberg og Numedal lokallag og melder Mauritz Hansens gate 34 og naboen 32 inn på Rødlista. Når nye Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg skal bygges, er det besluttet at to gamle hus må bort; Mauritz Hansens gate 32 og 34, henholdsvis fra 1911 og før 1793. Vedtak om riving er gjort med begrunnelse i behov for tilstrekkelig uteareal for...

Alfheim Svømmehall, Tromsø

Alfheim Svømmehall har siden anlegget sto ferdig i 1965 tronet som et landemerke i Tromsø. Anlegget er tegnet av Jan Inge Hovig, arkitekten bak Tromsdalen kirke, eller Ishavskatedralen. Sammen utgjør disse to modernistiske bygningene en ikonisk helhet, der de vender seg mot hverandre fra hver sin side av Tromøysundet. Alfheim svømmehall må reddes (Nordlys 18.9.2018) Tross omtale som signalbygg, monumental og «byens andre katedral» er Alfheims framtid høyst uviss. En delvis og helt...

Dælenenga klubbhus, Oslo

Dælenenga idrettspark på Grünerløkka i Oslo åpnet i 1916, og klubbhuset med adresse Seilduksgata 30 sto ferdig ti år senere, etter tegninger av byarkitekt Harald Aars. Klubbhuset regnes som en viktig del av norsk idrettshistorie, omtalt både som «Østkantens Bislett» og «skoleidrettsstevnenes mor». Klubbhuset ligger innenfor planområdet til nye Dælenenga idrettspark, og tiltakshaver ønsker å rive klubbhuset med fløyer for å bygge en ny flerbrukshall. Byrådet i Oslo vedtok...

«Sorgenfri», Trondheimsveien 132, Oslo

Omgitt av moderne leiligheter rett nord for Carl Berners plass i Oslo ligger en falmet perle: Sorgenfri. Navnet på den verneverdige bygningen fra 1860 reflekterer slett ikke dagens virkelighet. Her er forfallet et sørgelig faktum. Det som kunne vært en idyllisk oase midt i et velholdt bomiljø er i stedet en slum – i kommunal regi. Huset er fra 1860 og var opprinnelig et løkkeanlegg: Løkken Sorgenfri er nevnt rundt år 1800. Huset er på Byantikvarens gule liste og ble...

Havebyen på Teie, Nøtterøy i Vestfold

Havebyen på Teie, opprinnelig «Nøterø Haveby» da den ble anlagt på 1920-tallet, står overfor en større utbygging. I planene inngår riving av eksisterende bygninger fra ulike epoker på 1900-tallet, endring av gateløp og fortetting, først og fremst ved blokkbebyggelse. Den pågående planprosessen framstår som fragmentarisk og med lite vektlegging av områdets historiske særpreg, noe som tyder på at havebyen som kulturminne vil svekkes kraftig eller forsvinne helt. For første...

Fjellheim, Os i Hordaland

I bygda Os i Hordaland er et 100 år gammelt landemerke i fare for å gå tapt. Kultur- og forsamlingslokalet Fjellheim står og forfaller mens kommunen siden 2008 har prøvd å selge det. En kjøper vil mest sannsynlig få tillatelse til å rive bygningen som ifølge Hordaland fylkeskommune er vurdert til å ha «høg lokal kulturminneverdi». Det nåværende Fjellheim sto ferdig i 1938 etter at det...

Antonbua i Midsund, Møre og Romsdal

«Antonbua» er en sjøbu eller brygge i Midsund i Romsdal. Den ble bygget i 1909 og var utgangspunktet for en vital familiebedrift gjennom det meste av 1900-tallet. De siste årene har planer om riving av dette kulturminnet skapt mye bråk. Bua er midlertidig fredet, men Midsund kommunen eier bua og vil rive. Det finnes mange sjøbuer på Romsdalskysten, men Antonbuas allsidige bruk, størrelse og autensitet gir den særlig stor verneverdi....
[12  >>  

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite