fbpx

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite

Y-blokka i Regjeringskvartalet

Bakgrunn og bevaringsverdi Høyblokka og Y-blokka ble oppført som regjeringsbygninger da det nye Norge tok form etter krigen. De er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og er et av senmodernismens hovedverk i Norge. Anlegget representerer viktig nasjonal historie, og har kunstnerisk verdi av internasjonal betydning. Anlegget var foreslått fredet i juni 2011 som del av Statsbyggs landsverneplan. Viksjø var en pionér innenfor norsk modernisme. Han tok patent på naturbetong i...

Elgeseter gate 30B i Trondheim

Dagens ferdselsåre over Elgeseter ble først etablert for Størenbanen på 1860-tallet. Da jernbanen i 1882 ble flyttet, erstattet Elgeseter gate den daværende hovedferdselsåren i retning sør/nord: Klæbuveien. Fra like etter år 1900 ble en utbygging med 3- og 4-etasjes murleiegårder påbegynt, med utgangspunkt i en rutenettplan og en gatebredde på 18 meter. I 1957 ble en ny reguleringsplan vedtatt som forutsatte fire...

St.Olavs hospital i Trondheim

I 2012 trådte fredningen av det gamle «landbruksasylet i villastil» (1918) på Østmarka i kraft, i dag en avdeling av St.Olavs hospital i Trondheim, Divisjon psykiatrisk helsevern. Dessverre ble sentrale deler av det gamle asylet holdt utenfor fredningen i påvente av en flytting av sikringsavdelingen på Brøset til sykehusområdets østre deler. Etableringen av denne avdelingen (et anlegg for særlig farlige pasienter) ville bety riving av en de seks sentrale og opprinnelige...

Gamle Stathelle i Bamble, Telemark

Bamble kommune er eier av flere verneverdige eiendommer på Gamle Stathelle rundt "Rådhusplassen". Bygningene med betegnelsen, VELLET, BEDEHUSET OG FENGSELET og SKOLEBYGGET har i mange år vært uten kommunalt vedlikehold til tross for den kulturhistoriske miljøverdien. FOGDEGÅRDEN, som også er del av dette bygningsmiljøet, har blitt istandsatt siste året. Fortidsminneforeningen har siden 2011 vært engasjert i bevaring av bygningene sammen med lokalbefolkningen på Stathelle. Igjen...

Vigra Kringkaster, Møre og Romsdal

Hele kringkastingsanlegget blir jevnet med jorden hvis ikke lokale vernemyndigheter tar ansvar for bevaring. Antennemasten på bildet er allerede demontert. Vigra kringkastingsstasjon på Giske utenfor Ålesund står i fare for å rives etter at Riksantikvaren våren 2015 har konkludert med at anlegget ikke blir fredet.  Fortidsminneforeningen ved Sunnmøre lokallag skrev desember 2014 en appell til Riksantikvaren, om at anlegget må...

Skippergata 9, Kristiansund

I det siste har det skjedd gode ting i Skippergata 9 i Kristiansund. Kristiansund kommune har endelig engasjert seg i denne tragiske saken. Den 04.02.16 sendte plan og byggesaksavdelingen ut varsel om sikring og istandsetting av bygning til huseier. Her fikk han frist fram til 30.04.16 til å sikre åpninger påført av råte, tak, vindu og mer. Det varsles også om en vurdering av tvangsmulkt på et engangsbeløp på 20,000 og 1000 i...
<<  1 [2

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite