fbpx

Dampsaga i Jessheim, Akershus

Kalkulert forfall av utbygger?

Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Nå er sagbruket for lengst historie, men da industritomten ble bestemt utviklet til boligområde og næringsvirksomhet, ble det satt som en betingelse at noe av denne historien skulle leve videre. Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS (eid av Rom Eiendom og Ø.M. Fjeld Utvikling) inngikk en avtale om at den gamle administrasjonsbygningen skulle bevares som en historisk markør midt i den nye «Sagabyen». Kostnader til restaurering, vedlikehold og drift skulle dekkes av utbygger.

Slik har det ikke gått. Da det verneverdige bygget var vanskelig å innpasse i planlagte nybygg, søkte utbygger i 2010 om å få flytte administrasjonsbygningen til et nytt fundament på en annen del av tomten. Dette gikk kommunen med på, men avtalen om istandsetting sto ved lag.

Kalkulert forfall?

Etter flyttingen har huset forfalt betydelig. Så betydelig at utbygger nå har søkt om å få rive bygget og erstatte det med en kopi. «Er dette ansvarsfraskrivelsens ansikt?» spurte Romerikes Blad i sin omtale av administrasjonsbygningens til nå triste skjebne 28. november 2015. Fortidsminneforeningen går lengre og vil kalle dette forfallsspekulasjon.

Bildene taler for seg. Øverst på siden vises bygningen i 2016, fire år etter flytting til nytt fundament. Nederst vises bygget kort tid før flytting i 2012, da tilstanden var markant bedre. Huset har siden da ikke blitt beskyttet mot vær og vind og hærverk. Utbygger har bestilt en ny tilstandsrapport som slår fast at «For å sette bygget i stand vil det kreve betydelige ressurser, både fagmessig og økonomisk». Basert på denne konklusjonen skriver utbygger i rivesøknaden at restaurering av huset er «nærmest nytteløst».

Sirkelargumentasjon

Men krevende og dyrt er ikke det samme som nytteløst. Nytteløst er det derimot når kommuner gir seg når bare forfallet har fått pågå lenge nok. At utbyggers manglende vedlikehold nå brukes av samme utbygger som argument for riving, underbygger bare Fortidsminneforeningens påstand om at forfallet er kalkulert.

Fortsatt kan Dampsagas gamle administrasjonsbygning reddes, så sant Ullensaker kommune holder fast ved sin kulturminneplan og tidligere inngåtte avtaler som forplikter Jessheim Byutvikling AS til å sette bygget i stand. Fortidsminneforeningen fører derfor bygget inn på Rødlista – i ellevte time: Rivesøknaden behandles i hovedutvalget tirsdag 26. april 2016.

Utvikling i saken

Viktig delseier til «Skammens hus»

Dampsaga i Jessheim, Akershus

Industrihistorie, forfallsspekulasjon og avtalebrudd. Det er blant ingrediensene i kampen for og imot bevaring av Dampsagas administrasjonsbygning på Jessheim i Akershus. Tirsdag vant det verneverdige huset en viktig seier.

Ullensaker dampsag og høvleri var en hjørnesteinsbedrift på Jessheim i nesten 100 år. Da «dampsagtomta» ble bestemt...

Fra "Skammens hus" til "smykke"!

torsdag, 30 november 2017 Dampsaga i Jessheim, Akershus

Skjebnen til administrasjonsbygningen på Dampsaga i Jessheim er et godt eksempel på hvor viktig det er at politikere holder fast ved tidligere inngåtte avtaler og ikke lar seg snakke rundt av utbyggere. Da utbyggeren av leiligheter på den lukrative Dampsagtomta midt i Jessheim sentrum hadde latt administrasjonsbygningen forfalle i årevis og så ønsket å rive for å bygge en kopi,...